Naše služby


Základní zásada BOZP


Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Hlavním smyslem pak je prevence, tj. předcházení možným rizikům. Jejím nedodržením se vystavuje značným sankcím zejména tehdy, došlo-li již k nehodě a její následky mohly být menší či zcela eliminovány, kdyby v dosahu bylo centrum záchrany – tělní či oční havarijní sprcha nebo alespoň vymývačka.


Předprodejní servis

Nevíte jak a kam umístit nouzové havarijní sprchy? Potřebujete poradit nebo zpracovat návrh realizace? Tlačí vás audit bezpečnosti práce?

Zpracujeme Vám nezávazný návrh na osazení pracoviště očními sprchami či vymývačkami, tělními havarijními sprchami apod. v závislosti na místních podmínkách (přípojky vody, elektřiny). Konzultace po telefonu zdarma.
Zpracujeme Vám návrh realizace a v případě vybavení havarijními sprchami od nás Vám jej nebudeme účtovat.

Poprodejní servis

Provádíme servis, údržbu, ověření a zjištění funkčnosti již instalovaných očních nouzových bezpečnostních sprch, tělních havarijních sprch i tankových či mobilních havarijních sprch.

Připravíme návrh na nahrazení starých, opotřebených a nevhodných sprch našimi moderními odolnými sprchami.

Instalace

V případě potřeby zajistíme profesionální instalaci našich nouzových havarijních sprch.

 

Naše nouzové oční a havarijní sprchy dodáváme v souladu s normami ČSN EN 15154, DIN 12899, ANSI Z358.1. Součástí dodávky je obvykle návod nebo technický list, piktogram podle příslušné normy. Na vyžádání poskytneme Prohlášení o shodě._________________________________________________________________________________________________________________